זכות החזקת מניין אברכים בפורים כולל תיקון הרש"ש ותפילה מיוחדת בציון מרנא החזו"א והסנדלר הקדוש כסגולתו הפילאית של מרן הגר"י אדלשטיין זצוק"ל לזיווג הגון ולזרש"ק בקרוב ובקלות

זכות החזקת אברך ותפילה מיוחדת בליל פורים בהשתתפות מאורן של ישראל הגרמ"צ ברגמן שליט"א

הזכרת שמות כל בני המשפחה במעמדות התפילה המסוגלים והזכרת כל השמות בפרטות ותפילה מיוחדת להסרת קפידות , ולהינצל מכל מרעין בישין

החזקת אברך שלומד שעות רצופות בתענית דיבור והזכרת השם במעמד המסוגל

זכות שעת לימוד והזכרת השם במעמד התפילה המסוגל

הטופס נשלח בהצלחה
תודה רבה